CENNÍK

LOPEZart – Upratovanie, na ktoré si radi zvyknete

Cenník /viď web stránka RONAS/

Upratovanie od 0,80/m2
Postavebné upratovanie od 7,-/hod.
Upratovanie bytových domov od 1,70/m2
Tepovanie od 0,70/m2
Umývanie okien od 1,-/m2
Zimná a letná údržba od 0,30/m2

Dezinfekcia

Dezinfekcia Antiseptikami 50,00€
Dezinfekcia Dezinfekčnými prípravkami 70,00€
Sterilizácia (vyšší stupeň dezinfekcie) 150,00€
Čistenie balkónov do 4m2 (závisí od znečistenia) 75,00€
Čistenie balkónov do 10m2 (závisí od znečistenia) 120,00€
Čistenie povál (závisí od znečistenia) 300,00€
Siete proti holubom (podľa výberu a ponuky sieti) 7,00/m2
Montáž siete (vrátane potrebného materiálu, okrem siete) 50,00€
Hroty proti vtákom 7,50€/bm
Obhliadka v prípade objednania služieb zdarma
Obhliadka bez objednania služieb 20,00€
Uprednostnený / okamžitý / urgentný výjazd (do 3 hodín) 45,00€
Neopodstatnený výjazd 80,00€

*Ceny sú orientačné.
Konečná cena závisí od požiadaviek klienta, rozsahu vykonaných prác a použitých prostriedkov a chémie.
V cene nie je zahrnutá doprava. Uvedené ceny sú bez DPH.

Scroll to Top
Lopez Art